خدمات فني مهندسي داده نگار / پيوستن به داده نگار
شرکت خدمات مهندسی داده نگار در راستای ارتقای سطح کيفي محصولات نرم افزاری خود و پشتيبانی از آن ها، مفتخر است که با جذب نيروهای متخصص و توانا در اين زمينه، عرصه را برای توسعه و تکامل فرآيند اتوماسيون نهادهای دولتي، مراکز توليدي و شرکت های خصوصی فراهم آورده است. اکنون از علاقه مندان با مدارک تخصصی کامپيوتر يا حسابداری دعوت می شود که با پيوستن به این مجموعه، ما را در ارائه خدمات و محصولاتی بروز مطابق با نيازهای روز بازار ياری رسانند.
 
با تکمیل فرم ثبت نام، فرآیند ارزيابی متقاضيان و در صورت لزوم حضور آنها در محل مرکزی شرکت داده نگار و امتحانات و تست ها بعدی از آن ها به عمل خواهد آمد و از ميان افراد شرکت کننده، گزینه های مورد نظر انتخاب و جذب خواهند شد. لذا مشخصات خود را به صورت دقيق و کامل در اين بخش وارد کنيد تا شانس خود را برای عضويت در اين خانواده بزرگ بيازماييد. بديهي است که از ميان افراد ثبت نام کننده، تعدادی از آن ها جهت تست های بعدی انتخاب خواهند شد و با آن ها جهت حضور در محل شرکت تماس گرفته خواهد شد.
 
 
فرآيند ثبت نام متقاضيان و استخدام آن ها