خدمات فني مهندسي داده نگار / دانلـود نرم افزار

دانلـود نرم افزار

آپديت مجموعه يكپارچه مالي ماندگار سيستم
                                                                .  آخرين نسخه مجموعه يكپارچه مالي ماندگار سيستم جهت بروزرساني
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
مجموعه يكپارچه مالي ماندگار سيستم
                                                                .  نسخه كامل مجموعه يكپارچه مالي ماندگار سيستم كه تمامي فايل هاي مورد نياز نرم افزار را دارا مي باشد. با توجه به قديمي تر بودن اين نسخه نسبت به آخرين ويرايش نرم افزار، لطفا پس از دانلود فايل آپديت ماندگار سيستم را نيز دريافت كنيد.
                                                                نسخه 93.06.12
                                                            
                                                            
فايل هاي مورد نياز مجموعه يكپارچه مالي ماندگار سيستم
                                                                .  فايل هاي مورد نياز براي اجراي نرم افزار. اين فايل ها در كنار فايل اجرايي نرم افزار قرار مي گيرند
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
فونت هاي مورد نياز مجموعه يكپارچه مالي ماندگار سيستم
                                                                .  جهت كار كردن مطلوب با نرم افزار و مشاهده صحيح قالب هاي گزارش لازم است اين فونت ها در بخش فونت هاي ويندوز شما موجود باشند
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
AutoBackup
                                                                .  برنامه ريزي جهت اخذ كپي خودكار پشتيبان از بانك هاي اطلاعاتي و پوشه هاي حساس
                                                                نسخه 91.05.22
                                                            
                                                            
شناسايي قفل سخت افزاري
                                                                .  نصب اين سرويس بر روي تمامي سيستم هاي متصل به شبكه كه با نرم افزار مجموعه يكپارچه مالي ماندگار سيستم كار مي كنند ضروري مي باشد
                                                                نسخه 4.7.2.1 
                                                            
                                                            
سرويس شبكه قفل سخت افزاري
                                                                .  نصب اين سرويس بر روي سرويس دهنده اطلاعات يا سيستمي كه در محيط شبكه قفل به آن متصل است ضروري مي باشد. در صورت عدم كار در محيط شبكه نصب اين سرويس لازم نيست
                                                                نسخه 3.5.6.1
                                                            
                                                            
تست قفل سخت افزاري مجموعه يكپارچه مالي ماندگار سيستم
                                                                .  تست وضعيت اتصال قفل سخت افزاري در حالت محلي و شبكه و مشاهده نرم افزارهاي مجاز موجود در قفل سخت افزاري
                                                                نسخه 1.0.0
                                                            
                                                            
TTMS
                                                                .  ارسال صورت معاملات فصلي و دوره اي 169
                                                                نسخه 4.0.0.5                                                              
                                                            
                                                            
راهنماي مجموعه يكپارچه مالي ماندگار سيستم
                                                                .  راهنماي كامل نحوه نصب و استفاده از مجموعه يكپارچه مالي ماندگار سيستم
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
كاتالوگ محصولات داده نگار
                                                                . 
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
كاتالوگ نرم افزار مسكن ماندگار سيستم
                                                                . 
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
Rep_Buy_Form
                                                                .   درخواست خريد كالا
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
Rep_Req_Form
                                                                .   درخواست كالا
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
Rep_Debt_Form
                                                                .   جدول وام
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
Rep_Inv_Label_Form
                                                                .   چاپ برچسب كالا
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
Rep_Inv_tag_Form
                                                                .   چاپ برچسب كالا
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
Rep_PishFactor1_Form
                                                                .   پيش فاكتور
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
Rep_PrnLetter1
                                                                .   چاپ نامه هاي رسيده و فرستاده
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
Rep_ProductOrder1
                                                                .   سفارش توليد
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
Rep_PrpOut1
                                                                .   خروج اموال
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
Rep_PrsAhkam1
                                                                .   احكام پرسنلي
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
Rep_PrsGharardad
                                                                .   قرارداد پرسنلي
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
TarazTahlili8
                                                                .   تراز تحليلي 8 ستوني
                                                                نسخه -                                                             
                                                            
                                                            
DotNet Framework2.0 SP2
                                                                .      بر روي سيستم هايي كه با ويندوز ايكس پي كار مي كنند نصب اين نرم افزار قبل از اجراي ماندگار سيستم ضروري مي باشد
                                                                نسخه XP
                                                            
                                                            
DotNet Framework4.5
                                                                .      سيستم هايي كه از ويندوز7 استفاده مي كنند پيشنهاد مي شود حتما جهت ارتقاي سطح سرعت اجراي نرم افزار اين نسخه را نصب كنند.
                                                                نسخه 7
                                                            
                                                            
AccessDatabaseEngine4ReadXLS
                                                                .      در بخش هايي از نرم افزار ماندگار سيستم كه عمليات مربوط به فراخواني اطلاعات از فايل اكسل انجام مي پذيرد، نصب اين برنامه الزامي مي باشد.
                                                                نسخه 2007
                                                            
                                                            
TeamViewer 9
                                                                .      ارتباط از راه دور مشتريان ماندگار سيستم با شركت و پشتيباني از آنها
                                                                نسخه 9.0.27614
                                                            
                                                            
TeamViewer 3
                                                                .      ارتباط از راه دور مشتريان ماندگار سيستم با شركت و پشتيباني از آنها
                                                                نسخه 3.6.5198
                                                            
                                                            
TeamViewer 6
                                                                .      ارتباط از راه دور مشتريان ماندگار سيستم با شركت و پشتيباني از آنها
                                                                نسخه 6
                                                            
                                                            
دفتر يادداشت و تقويم روميزي
                                                                .      دفتريادداشت رايگان داده نگار
                                                                نسخه 6
                                                            
                                                            
WinRAR
                                                                .      فشرده ساز فايل ها
                                                                نسخه 4
                                                            
                                                            
SkyDrive Setup
                                                                .      با نصب اين نرم افزار بر روي سيستم و تعريف اكانت مايكروسافت براي آن مي توانيد از 7 گيگابايت فضاي رايگان اكانت ايميل اوتلوك يا هاتميلتان بهره مند شويد. محتواي اين فولدر با فضاي SkyDriveشما همواره همگام سازي مي شود
                                                                نسخه 16
                                                            
                                                            
Ultra ISO
                                                                .      تهيه بكاپ و رايت CD و DVD
                                                                نسخه 9.5.3.2901
                                                            
                                                            
Google Chrome
                                                                .      مرورگر اينترنتي شركت گوگل
                                                                نسخه 23
                                                            
                                                            
Google Talk
                                                                .      سرويس ارتباط صوتي شركت گوگل از طريق اينترنت
                                                                نسخه -
                                                            
                                                            
حسابداري
                                                                . 
                                                                نسخه DOS
                                                            
                                                            
حقوق و دستمزد
                                                                . 
                                                                نسخه DOS
                                                            
                                                            
انبارداري و كنترل موجودي ها
                                                                . 
                                                                نسخه DOS
                                                            
                                                            
دبيرخانه و گردش نامه ها
                                                                . 
                                                                نسخه DOS
                                                            
                                                            
ماموريت پرسنل
                                                                . 
                                                                نسخه DOS
                                                            
                                                            
مديريت طرح هاي توجيهي و صنعتي
                                                                . 
                                                                نسخه DOS
                                                            
                                                            
فايل هاي مورد نياز نرم افزارهاي تحت داس
                                                                . 
                                                                نسخه DOS
                                                            
                                                            
DosF2Win
                                                                .  مبدل چاپگرهاي ليزري جهت كار در برنامه هاي تحت داس
                                                                نسخه ويندوز
                                                            
                                                            
DosBox
                                                                .  فراهم آوردن امكان اجراي نرم افزارهاي تحت داس در ويندوزهاي 7 و 8
                                                                نسخه ويندوز
                                                            
                                                            
SQL Express 2005 32bit
                                                                .  سرويس راه انداز پايگاه بانك اطلاعاتي
                                                                نسخه 32 بيتي
                                                            
                                                            
SQL Express 2005 64bit
                                                                .  سرويس راه انداز پايگاه بانك اطلاعاتي
                                                                نسخه 64 بيتي
                                                            
                                                            
SQL Management 2005 32bit
                                                                .  مرورگر بانك هاي اطلاعاتي. اين نرم افزار پس از نرم افزارهاي فوق نصب مي گردد
                                                                نسخه 32 بيتي
                                                            
                                                            
SQL Management 2005 64bit
                                                                .  مرورگر بانك هاي اطلاعاتي. اين نرم افزار پس از نرم افزارهاي فوق نصب مي گردد
                                                                نسخه 64 بيتي
                                                            
                                                            
راهنماي نصب SQL Server 2005
                                                                .      فايل pdf آموزشي
                                                                نسخه -
                                                            
                                                            
SQL Express 2008 R2 32bit
                                                                .  سرويس راه انداز پايگاه بانك اطلاعاتي
                                                                نسخه 32 بيتي
                                                            
                                                            
SQL Express 2008 R2 64bit
                                                                .  سرويس راه انداز پايگاه بانك اطلاعاتي
                                                                نسخه 64 بيتي
                                                            
                                                            
SQL Management 2008 R2 32bit
                                                                .  مرورگر بانك هاي اطلاعاتي. اين نرم افزار پس از نرم افزارهاي فوق نصب مي گردد
                                                                نسخه 32 بيتي
                                                            
                                                            
SQL Management 2008 R2 64bit
                                                                .  مرورگر بانك هاي اطلاعاتي. اين نرم افزار پس از نرم افزارهاي فوق نصب مي گردد
                                                                نسخه 64 بيتي
                                                            
                                                            
راهنماي نصب SQL Server 2008
                                                                .      فايل pdf آموزشي
                                                                نسخه -
                                                            
                                                            
SQL Express 2012 32bit
                                                                .  سرويس راه انداز پايگاه بانك اطلاعاتي
                                                                نسخه 32 بيتي
                                                            
                                                            
SQL Express 2012 64bit
                                                                .  سرويس راه انداز پايگاه بانك اطلاعاتي
                                                                نسخه 64 بيتي
                                                            
                                                            
SQL Management 2012 32bit
                                                                .  مرورگر بانك هاي اطلاعاتي. اين نرم افزار پس از نرم افزارهاي فوق نصب مي گردد
                                                                نسخه 32 بيتي
                                                            
                                                            
SQL Management 2012 64bit
                                                                .  مرورگر بانك هاي اطلاعاتي. اين نرم افزار پس از نرم افزارهاي فوق نصب مي گردد
                                                                نسخه 64 بيتي
                                                            
                                                            
راهنماي نسخه هاي مختلف SQL Server
                                                                .      فايل pdf آموزشي
                                                                نسخه -
                                                            
                                                            
SQL Express 2014 32bit
                                                                .  سرويس راه انداز پايگاه بانك اطلاعاتي
                                                                نسخه 32 بيتي
                                                            
                                                            
SQL Express 2014 64bit
                                                                .  سرويس راه انداز پايگاه بانك اطلاعاتي
                                                                نسخه 64 بيتي
                                                            
                                                            
SQL Management 2014 32bit
                                                                .  مرورگر بانك هاي اطلاعاتي. اين نرم افزار پس از نرم افزارهاي فوق نصب مي گردد
                                                                نسخه 32 بيتي
                                                            
                                                            
SQL Management 2014 64bit
                                                                .  مرورگر بانك هاي اطلاعاتي. اين نرم افزار پس از نرم افزارهاي فوق نصب مي گردد
                                                                نسخه 64 بيتي
                                                            
                                                            
در صورت قطعی سایت و عدم امکان دسترسی به محتوا می توانید از طریق لینک پایین یا آدرس http://sdrv.ms/TuFAdy نرم افزارهای مورد نیاز خود را دانلود بفرمایید