قوانين و مقررات

كليه كاربران كه قصد عضويت در سايت را دارند توصيه مي كنيم كه قوانين و مقررات سايت را با دقت مطالعه نمايند:

  • فعاليت اين سايت بر اساس قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران، به ويژه قانون تجارت الكترونيك است و مسئوليت ناديده گرفتن اين قوانين توسط كاربران به عهده خود كاربران است.
  • عضويت در سايت براي كليه استفاده كنندگان از محصولات اين شركت رايگان مي باشد.
  • مسئوليت حفظ رمز عبور پرتال، با كاربران است و شركت در قبال سهل انگاري كاربران و سوء استفاده هاي احتمالي ناشي از آن مسئوليتي ندارد
  • مسئوليت واقعي بودن اطلاعات درج شده در سايت توسط كاربران، به عهده ي خود اشخاص مي باشد و شركت در اين خصوص مسئوليتي ندارد.شركت در قبال اطلاعات درج شده توسط خود، مسئول است.

·         عضويت در اين سايت به منزله قبول كليه شرايط فوق مي باشد صرف عضويت در سايت دليل بر قبول و پذيرش مفاد موافق نامه بوده و خلاف آن به هيچ وجه پذيرفته نيست.